รายชื่อ สถานีตำรวจ เขตสวนหลวง

รายชื่อ ประเภท เขตพื้นที่ ซอย, ถนน แผนที่
สน. คลองตัน สถานีตำรวจ แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง ซอยพัฒนาการ 25 แผนที่